Αψίδα

Browse Items (209 total)

  • Subject is exactly "Police--Museums--Cyprus"

Χρησιμοποιήθηκε από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 60' και 70'.

Χρησιμοποιήθηκε από τα Κέντρα Ελέγχου διαφόρων μονάδων της Αστυνομίας. Χρονολογείται μεταξύ 1960-1970

Χρησιμοποιήθηκαν για να καλύπτουν το κάτω μέρος των ποδιών, κατά το 1931-1965
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2