Τα αναλογικά αυτά τηλέφωνα χρησιμοποιήθηκαν για αρκετά χρόνια στα Γραφεία της Αστυνομίας κατά τη χρονική περίοδο 1960-1980.

Collection


Η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιείτο κυρίως στα γραφεία των Αστυνομικών Διευθυντών ή των άλλων Ανώτερων Αξιωματικών.Χρονολογείται 1960-1980

Collection