Αψίδα

Home > Πληροφορίες

Πληροφορίες

Η Αψίδα συγκεντρώνει τις ψηφιακές συλλογές του Εργαστήριου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς οι οποίες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και είναι ελεύθερα προσβάσιμες στο διαδίκτυο από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο και χρονικό διάστημα.

Η Αψίδα περιέχει περισσότερα από 30.000 ψηφιακά αντικείμενα όπως: φωτογραφίες, βίντεο, βιβλία, περιοδικά, γραμματόσημα, αρχειακά έγγραφα, τρισδιάστατο υλικό (3-D). Στο πλούσιο υλικό πολιτιστική κληρονομιάς περιλαμβάνονται σημαντικές αρχαιότητες όπως: αγγεία, προϊστορικά ειδώλια, αγιογραφίες, γραμματόσημα και φωτογραφίες.

Οι συλλογές της Αψίδας καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος της ιστορίας της Κύπρου καθώς περιλαμβάνει υλικό από την, πρώιμη εποχή του χαλκού (2000-1850 π.χ), την Κυπρο- αρχαϊκή περίοδο (750-600 π.χ), την Βυζαντινή περίοδο, την περίοδο της Αγγλοκρατίας 1878-1976 και από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974, την εισδοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και σήμερα. Έτσι οι επισκέπτες μπορούν να αναζητήσουν μέσω τη Αψίδας σε περισσότερες από 130 ψηφιακές συλλογές διάφορων φορέων όπως: οργανισμούς, μουσεία, δήμους, κοινότητες, πολιτιστικά ιδρύματα, καθώς και ιδιωτικές συλλογές. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στην Κύπρο ένα τόσο μεγάλο έργο σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς για την οργάνωση, καταγραφή και τεκμηρίωση υλικού πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

LoCloud
Το LoCloud υποστηρίζει μικρομεσαία πολιτιστικά ιδρύματα να προβάλουν μέσω της Europeana το ψηφιοποιημένο υλικό τους.

Μέσω του προγράμματος LoCloud παρέχονται υπηρεσίες νέφους Η/Υ στην συσσωμάτωση και περισυλλογή μεταδεδομένων με υψηλή αποδοτικότητα και χαμηλό κόστος συντήρησης, γεωγραφικές τοποθεσίες, ιστορικά τοπωνύμια, εμπλουτισμός μεταδεδομένων, πολυγλωσσικά λεξιλόγια, υπηρεσίες πληθοπορισμού και Wikimedia για βελτιστοποίηση των εμπειριών των χρηστών της Europeana