Ο Ανεμόμυλος Βασίλη Μηχανικού,ο οποίος κινούσε τούς Αλευρόμυλους. Είναι ο μοναδικός στην Κύπρο. Φωτογραφία μετά το 1974.

Collection


Μια γειτονιά των Λιμνιών (Το καφενείο/ παντοπωλείο του μ. Αντωνή Σιαλή (Ξύφτα) με τα σπίτια του Θεοδόση (Σάρζη) στα δεξιά). Στο καφενείο αυτό κατά την διάρκεια του Απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 στεγαζόταν η ΟΧΕΝ Λιμνιών. Φωτογραφία μετά το 1974.

Collection


Το οίκημα των Λαϊκών οργανώσεων και το καφενείο του μ. Παναή Κουμή μαζί με τα γειτονικά σπίτια. Φωτογραφία μετά το 1974.

Collection