Αψίδα

Browse Items (3 total)

Τα αναλογικά αυτά τηλέφωνα χρησιμοποιήθηκαν για αρκετά χρόνια στα Γραφεία της Αστυνομίας κατά τη χρονική περίοδο 1960-1980.

Η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιείτο κυρίως στα γραφεία των Αστυνομικών Διευθυντών ή των άλλων Ανώτερων Αξιωματικών.Χρονολογείται 1960-1980
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2