Αψίδα

Browse Items (68 total)

Χρησιμοποιήθηκαν για να καλύπτουν το κάτω μέρος των ποδιών, κατά το 1931-1965

Χρησιμοποιείτο στις καλοκαιρινές στολές κατά την Αγγλοκρατία κατά το 1930-1960.

Η συγκεκριμένες στολές έχουν εντός τους μεταλλικές πλάκες για την ασφάλεια του Πυροτεχνουργού μεταξύ 1975-1980.

Η μία κούκλα είναι τοποθετημένη σε μεταλλική βάση που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για έλεγχο τροχαίας σε συμβολές των…

Η μία κούκλα είναι τοποθετημένη σε μεταλλική βάση που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για έλεγχο τροχαίας σε συμβολές των…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2