Σήμα Πηλικίου του Κυπριακού Συντάγματος του Βρετανικού Στρατού. Τον Φεβρουάριο του 1940 ιδρύθηκε το «Κυπριακό Σύνταγμα» (“Cyprus Regiment”) και ακολούθησε, τον Ιούνιο του 1940, η σύσταση της «Κυπριακής Eθελοντικής Δυνάμεως» - (“Cyprus Volunteer Force”). Στα δύο αυτά σώματα κατατάχθηκε η μεγάλη πλειοψηφία των Κυπρίων στρατιωτών του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Collection


Σήμα Πηλικίου Στρατιωτικής Αστυνομίας. Τον Φεβρουάριο του 1940 ιδρύθηκε το «Κυπριακό Σύνταγμα» (“Cyprus Regiment”) και ακολούθησε, τον Ιούνιο του 1940, η σύσταση της «Κυπριακής Eθελοντικής Δυνάμεως» - (“Cyprus Volunteer Force”). Στα δύο αυτά σώματα κατατάχθηκε η μεγάλη πλειοψηφία των Κυπρίων στρατιωτών του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Collection


Σήμα Πηλικίου Χωροφυλακής. Το 1960 με βάση τις πρόνοιες του Συντάγματος, ιδρύθηκαν στην Κύπρο δύο Σώματα Ασφάλειας. Το Σώμα της Αστυνομίας, που είχε την ευθύνη αστυνόμευσης των αστικών περιοχών, και το Σώμα της Χωροφυλακής, το οποίο ανέλαβε την αστυνόμευση των αγροτικών περιοχών. ‘Ένας Ελληνοκύπριος αρχηγός και ένας Τουρκοκύπριος αρχηγός διοικούσαν τα δύο σώματα αντίστοιχα. Περίοδος 1960-1964

Collection


Το 1960 με βάση τις πρόνοιες του Συντάγματος, ιδρύθηκαν στην Κύπρο δύο Σώματα Ασφάλειας. Το Σώμα της Αστυνομίας, που είχε την ευθύνη αστυνόμευσης των αστικών περιοχών, και το Σώμα της Χωροφυλακής, το οποίο ανέλαβε την αστυνόμευση των αγροτικών περιοχών. ‘Ένας Ελληνοκύπριος αρχηγός και ένας Τουρκοκύπριος αρχηγός διοικούσαν τα δύο σώματα αντίστοιχα. Χρονολογούνται το 1960-1964

Collection