Αψίδα

Browse Items (13 total)

Σήμα Πηλικίου του Κυπριακού Συντάγματος του Βρετανικού Στρατού. Τον Φεβρουάριο του 1940 ιδρύθηκε το «Κυπριακό Σύνταγμα» (“Cyprus Regiment”) και…

Σήμα Πηλικίου Στρατιωτικής Αστυνομίας. Τον Φεβρουάριο του 1940 ιδρύθηκε το «Κυπριακό Σύνταγμα» (“Cyprus Regiment”) και ακολούθησε, τον Ιούνιο…

Σήμα Πηλικίου Χωροφυλακής. Το 1960 με βάση τις πρόνοιες του Συντάγματος, ιδρύθηκαν στην Κύπρο δύο Σώματα Ασφάλειας. Το Σώμα της Αστυνομίας,…

Το συγκεκριμένο σήμα είναι κατασκευασμένο μετά το 1953 αφού η βασιλική κορώνα που βρίσκεται πάνω του είναι κορώνα βασίλισσας.

Το 1960 με βάση τις πρόνοιες του Συντάγματος, ιδρύθηκαν στην Κύπρο δύο Σώματα Ασφάλειας. Το Σώμα της Αστυνομίας, που είχε την ευθύνη…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2