Αψίδα

Browse Items (8 total)

Χρησιμοποιήθηκε από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 60' και 70'.

Χρησιμοποιήθηκε από τα Κέντρα Ελέγχου διαφόρων μονάδων της Αστυνομίας. Χρονολογείται μεταξύ 1960-1970

Χρησιμοποιήθηκε στο τηλεφωνικό κέντρο του Αρχηγείου Αστυνομίας κατά τη δεκαετία του 1960
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2