Αψίδα

Browse Items (9 total)

Τα μαχαίρια αυτά βρίσκονται στο Μουσείο Αστυνομίας και πρόκειται για τεκμήρια που κατασχέθηκαν σε υποθέσεις…

Τα μαχαίρια αυτά βρίσκονται στο Μουσείο Αστυνομίας και πρόκειται για τεκμήρια που κατασχέθηκαν σε υποθέσεις…

Βρίσκονται στο Μουσείο Αστυνομίας και αποτελούν τεκμήρια φόνων ή μαχαιροφοριών.

Βρίσκονται στο Μουσείο Αστυνομίας και αποτελούν τεκμήρια υποθέσεων φόνων και μαχαιροφορίας.

Χρονολογείται κατά το 1940-1945. Βρίσκεται στο Μουσείο Αστυνομίας στην αίθουσα Σοβαρό Έγκλημα.

Οκτώ νέα παλληκάρια ηλικίας 17 μέχρι 34 ετών, σφαγιάζονται από αδίστακτους τούρκους εξτρεμιστές, μετά από καλοστημένη παγίδα με την…

Τεκμήριο μαχαίρι που μοιάζει με κλειδί.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2