Αψίδα

Browse Items (207 total)

  • Subject is exactly "Αστυνομία--Μουσεία--Κύπρος"

Χρησιμοποιήθηκε από τα Κέντρα Ελέγχου διαφόρων μονάδων της Αστυνομίας. Χρονολογείται μεταξύ 1960-1970

Χρησιμοποιήθηκαν για να καλύπτουν το κάτω μέρος των ποδιών, κατά το 1931-1965

Μετάλλια Μελών της Αστυνομίας,τα οποία είχαν παραχωρηθεί σε μέλη της Αστυνομίας για τις καλές τους Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2