"Εκλογή από το έργο του Νικόλαου Γ. Πολίτη" Η Εκλογή και Προλεγόμενα από τον Δρα. Κύπρον Χρυσάνθην. Σειρά Νεοελληνική Βιβλιοθήκη Αρ. 1, Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, Λευκωσία 1974

Collection


Οικογενειακή φωτογραφία. Διακρίνονται: Στέλιος, Ευγενία, Κύπρος, Τάκης, Άντρος και Πέτρος Ευαγγέλου στο συνοικισμό Κολοσσίου.

Collection


Εκδρομή στο Τρόοδος. Διακρίνονται: Στέλιος Ευαγγέλου και Δημήτρης Αντρέου.

Collection


Εκδρομή στο Τρόοδος. Διακρίνονται: στα αριστερά Λάμπρος Λάμπρου και δεξιά Στέλιος Ευαγγέλου.

Collection