Εκδρομή στο Τρόοδος. Διακρίνονται: Γεώργιος Κυριάκου, Κύπρος Ευαγγέλου και Στέλιος Ευαγγέλου.

Collection


Εκδρομή στο Τρόοδος. Διακρίνονται: Στέλιος Ευαγγέλου και Δημήτρης Αντρέου.

Collection


Εκδρομή στο Τρόοδος. Διακρίνονται: στα αριστερά Λάμπρος Λάμπρου και δεξιά Στέλιος Ευαγγέλου.

Collection


Εκδρομή στο Τρόοδος. Διακρίνονται: Στέλιος Ευαγγέλου και Αντρέας Γεωργίου.

Collection


Εκδρομή στο Τρόοδος. Διακρίνονται: στα αριστερά Στέλιος Ευαγγέλου και δεξιά Αντρέας Γεωργίου.

Collection


Εκδρομή στο Τρόοδος. Διακρίνονται: Στέλιος Ευαγγέλου, Δημήτρης Αντρέου και ο Αντρέας Γεωργίου.

Collection