Οικογενειακή φωτογραφία. Διακρίνονται: Στέλιος, Ευγενία, Κύπρος, Τάκης, Άντρος και Πέτρος Ευαγγέλου στο συνοικισμό Κολοσσίου.

Collection


Οικογενειακή φωτογραφία. Διακρίνονται: Κύπρος και Αντρέας Ευαγγέλου στο Κολόσσι.

Collection


Στιγμιότυπο από τον καταυλισμό στο συνοικισμό Κολοσσίου, μετά την τουρκική εισβολή. Διακρίνονται: Ευγενία Πέτρου με τον γιο της Στέλιο Ευαγγέλου στο συνοικισμό Κολοσσίου.

Collection


Στιγμιότυπο από τον καταυλισμό στο συνοικισμό Κολοσσίου, μετά την τουρκική εισβολή. Διακρίνεται η Ευγενία Πέτρου.

Collection


Στιγμιότυπο από τον καταυλισμό στο συνοικισμό Κολοσσίου, μετά την τουρκική εισβολή. Διακρίνονται οι αδερφές Ευγενία και Σταυρούλα Πέτρου.

Collection


Οικογενειακή φωτογραφία. Διακρίνονται: Ευάγγελος Χριστοφή με τον γιο του Κύπρο Ευαγγέλου στο συνοικισμό Κολοσσίου.

Collection