Φιλολογική Κύπρος 1970
Επιτροπή Εκδόσεως: Κ. Σπυριδάκις, Μιχ. Μαραθεύτης, Χρ. Κυπριανού
Επιμελητής Ύλης: Κύπρος Χρυσάνθης

Collection


Φιλολογική Κύπρος 1967- 1968
Επιτροπή Εκδόσεως: Κ. Σπυριδάκις, Κ. Χρυσάνθης, Α. Κούρος
Επιμελητής Ύλης: Κύπρος Χρυσάνθης

Collection


Φιλολογική Κύπρος 1966
Επιτροπή Εκδόσεως: Κ. Σπυριδάκις, Κ. Χρυσάνθης, Α. Κούρος
Επιμελητής Ύλης: Κύπρος Χρυσάνθης
Στο εξώφυλλο: Αργυρούς δίσκους της Νεοχριστιανικής εποχής.

Collection


Φιλολογική Κύπρος 1963
Επιτροπή Εκδόσεως: Κ. Σπυριδάκις, Θ. Σοφοκλέους, Κ. Χρυσάνθης, Φρ. Βραχάς
Επιμελητής Ύλης: Κύπρος Χρυσάνθης
Στο εξώφυλλο: Νόμισμα Κυπριακό από το Μάριον τέλος Ε' αι. π.Χ

Collection


Φιλολογική Κύπρος 1960
Επιτροπή Εκδόσεως: Κ. Σπυριδάκις, Θ. Σοφοκλέους, Κ. Χρυσάνθης
Επιμελητής Ύλης: Κύπρος Χρυσάνθης
Στο εξώφυλλο: Μυκηναϊκό αγγείο της Κύπρου.

Collection


Μικρό Πνευματικό Συμπόσιο, Επιμέλεια: Κύπρος Χρυσάνθης, Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου
Λευκωσία 1987

Collection


"Εκλογή από το έργο του Νικόλαου Γ. Πολίτη" Η Εκλογή και Προλεγόμενα από τον Δρα. Κύπρον Χρυσάνθην. Σειρά Νεοελληνική Βιβλιοθήκη Αρ. 1, Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, Λευκωσία 1974

Collection