Ανδρέας Χ. Ηρακλέους. Θεωρία Συνεργατικής Οργάνωσης. Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία. Λευκωσία, 2008

Collection


Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία Λτδ. Συνεργατισμός 1909-2006 (Συνόπτικη Θεώρηση). Λευκωσία, 2006.

Collection


Ο Συνεταιριστής, Τριάντα χρόνια 1925-1955, Αθήνα 1955.
Ειδικό τεύχος αφιερωμένο στη συμπλήρωση τριάντα χρόνων από τη πρώτη εμφάνιση του περιοδικού (Ιανουάριος 1925).

Collection