Ενημερωτικό δελτίο του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού προς την εφημερίδα Φιλελεύθερος για την ετήσια γενική συνέλευση του 1969

Collection