Τιμητική πλακέτα που απονεμήθηκε στον Άριστο Αριστοτέλους, γενικό διευθυντή του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, από το Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ανακηρύσσοντάς τον επίτιμο μέλος για τις υπηρεσίες του προς τον σύνδεσμο.

Collection