Η κεντητική θεωρούνταν ασχολία κυρίως των γυναικών του χωριού.

Collection


Ανάμεσα στους παρευρισκομένους διαφαίνονται και μερικοί βρακοφόροι.

Collection


Διακρίνονται (από αριστερά) οι Κ. Σιήσκου, Κ. Κακούρης, Γ. Κουαμή, Π. Μανής, Α. Στέλιου, Κ. Πανάος, Κ. Ψαράς, Κ. Κούππας, Κ. Σκαρπάρης, Γ. Λεοντίου, Π. Κακούρης και Γ. Κλείτου.

Collection


Η καθημερινότητα των κατοίκων της Άσσιας, όπως και των χωριών της υπόλοιπης Κύπρου, περιλάμβανε παραδοσιακές ασχολίες είτε στο σπίτι είτε στα χωράφια του Μεσαρίτικου κάμπου. Όσον αφορά την κυπριακή οικία, αυτή αποτελούνταν από εσωτερική αυλή, η οποία συχνά περιλάμβανε πηγάδι για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της οικογένειας αλλά και παραδοσιακό ξυλόφουρνο για το ψήσιμο αρτοποιημάτων και φαγητών. Επιπρόσθετα, η ζωή των χωρικών, ως αγροτική, επικεντρωνόταν γύρω από διάφορες γεωργικές και κτηνοτροφικές ασχολίες όπως το όργωμα της γης με ξύλινο άροτρο, τον θερισμό με το δρεπάνι, το αλώνισμα, το λίχνισμα και την εκτροφή προβάτων και αιγών.

Collection


Το χορευτικό σύνολο 'Ομόνοια' Άσσιας αναπαριστά τα έθιμα του Κυπριακού γάμου.

Collection