Οι μαθητές ανήκαν στην Ε' τάξη του Κλασικού κλάδου του Γυμνασίου. Πρώτη από αριστερά αναγνωρίζεται η Μαρία Παπαγαβριήλ Δημητριάδου.

Collection