Αψίδα

Browse Items (169 total)

  • Collection: Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, Φωτογραφικό Αρχείο

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου είναι η κεντρική εκκλησία του χωριού Μονάγρι. Είναι κτισμένη στην νοτιοδυτική πλευρά του χωριού, στον…

Η εκκλησία είναι κτισμένη σε επίπεδο τεμάχιο στο κέντρο του νότιου δρόμου του μικρού χωριού της Συκόπετρας. Ανήκει στον ρυθμό της…

Η εκκλησία είναι κτισμένη σε επίπεδο τεμάχιο στο Βορειοανατολικό άκρο του χωριού Σανίδα. Το τεμάχιο εφάπτεται σε λιθόστρωτους δρόμους…

Το Παρεκκλήσιο βρίσκεται περίπου 500 μέτρα βορειότερα από το χωριό Πεντάκωμο, σε επίπεδο μεγάλο τεμάχιο στο οποίο στο οποίο εφάπτεται…

Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι η κεντρική εκκλησία της κοινότητας Παρεκκλησιάς. Είναι κτισμένη σε μεγάλο επίπεδο τεμάχιο το…

Η εκκλησία είναι κτισμένη σε επίπεδο μεγάλο τεμάχιο το οποίο ευρίσκεται στον παραδοσιακό πυρήνα του χωριού. Το τεμάχιο εφάπτεται δρόμου…

Η εκκλησία είναι κτισμένη σε επίπεδο μεγάλο τεμάχιο το οποίο ευρίσκεται στον πυρήνα της Κοινότητας Αγίου Τύχωνα. Είναι σταυροειδής…

Η εκκλησία είναι κτισμένη στην Ανατολική είσοδο της κοινότητας Ύψωνα σε επίπεδο μεγάλο τεμάχιο το οποίο εφάπτεται δρόμου στη Νότια του…

Η εκκλησία είναι κτισμένη σε μεγάλο επίπεδο τεμάχιο στο κέντρο της Κοινότητας Τραχωνίου. Η εκκλησία ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης…

Το Παρεκκλήσιο ευρίσκεται σε αγροτικό τεμάχιο 2 km δυτικά της Κοινότητας Τριμίκλινης. Ανήκει στον τύπο του μονόκλιτου – μονόχωρου…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2