Αψίδα

Browse Items (501 total)

  • Type is exactly "Image
    "

Το Σανατόριο Κυπερούντας από την αρχή της λειτουργίας του αποτέλεσε πηγή εργοδότησης πολλών κατοίκων της Κυπερούντας. Αναγνωρίζονται…

Ο Σολωμός ήταν το πρώτο παιδί του Θεοδούλου Παναγή Πετούση και της Μαρίας Γιακουμή Κουτσοτζυρκακού (της μεγάλης οικογένειας των…

Ο δάσκαλος Ανδρέας Κωνσταντινίδης από τον Άγιο Θεόδωρο Σολέας έχει Κυπερουντιώτικη καταγωγή αφού είναι γιος του Νικολή, γιου του…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2