Με πρωτοβουλία του γιατρού Μιχάλη Βωνιάτη, Διευθυντή του Σανατορίου κατά την περίοδο 1977-80, και με δαπάνες του Ομίλου Lions Λευκωσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αμιάντου έγινε τον Μάη του 2018 γενικός καθαρισμός και ευπρεπισμός του μικρού ιστορικού κοιμητηρίου του Σανατορίου παρά τη Χρυσόβρυση Αμιάντου. Το κοιμητήριο λειτούργησε περί το 1946 για να δέχεται όσους από τους νεκρούς φυματικούς οι συγγενείς τους δεν τους παρελάμβαναν (οι κοινότητες Κυπερούντας και Αμιάντου δεν τους δέχονταν) προφανώς λόγω προκατάληψης, κοινωνικού στιγματισμού, κόστους μεταφοράς και φτωχής συγκοινωνίας. Λειτούργησε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 1960. Εντοπίστηκαν 6 σταυροί, αλλά μαρτυρίες παλιών νοσηλευτών ανεβάζουν σε 25 περίπου τον αριθμό των ενταφιασμένων. Η μεταφορά των νεκρών γινόταν με το νοσοκομειακό αυτοκίνητο και η κηδεία γινόταν από ιερέα της Κυπερούντας και δυο κηπουρούς για τον τάφο στην παρουσία νοσοκόμου

Collection


Το Σανατόριο Κυπερούντας από της λειτουργίας του αποτέλεσε πηγή εργοδότησης πολλών κατοίκων της Κυπερούντας. Αναγνωρίζονται από αριστερά: Στέλιος Πολυδώρου, Χαρίτος Σάββα Πάτσαλου, Γιαννάκης Κυπριανού-Σκίτσας και Μιχάλης Νεάρχου

Collection


Το κτίριο κτίστηκε το 1947-48 από τους Αρχιτέκτονες-Εργολάβους ‘Αδελφοί Μιχαηλίδη’ για να στεγάσει το αυξανόμενο προσωπικό, που μέχρι τότε διέμενε στο ισόγειο του νοσοκομείου, καταλαμβάνοντας πολύτιμο νοσηλευτικό χώρο

Collection


Κτίστηκε περί το 1944 σε δασώδη περιοχή παρά την τοποθεσία Χρυσόβρυση, για ταφή των νεκρών που απέθεναν στο Σανατόριο και ήταν αζήτητοι από τους συγγενείς, λόγω της προκατάληψης που υπήρχε για τη μεταδοτικότητα της φυματίωσης, αλλά και των φτωχών μέσων συγκοινωνίας. Λειτούργησε μέχρι και τη δεκαετία του 1950

Collection


Η οικία κτίστηκε το 1947 από τους Αρχιτέκτονες-Εργολάβους 'Αδελφοί Μιχαηλίδη' και αποτελεί μέρος του γενικότερου κτηρίου του προσωπικού

Collection


Αναγνωρίζονται με βεβαιότητα από Μελανθία Αναστασίου- Πάτσαλου
(από αριστερά) 1η σειρά: Χριστίνα Αναστασίου, sister Νίκη, Δρ Ιωσήφ Χριστοδουλίδης, Dr Charles Bevan, matron Turcan Aziz,, sister Έλλη, άγνωστη.
2η σειρά: άγνωστη, άγνωστη, Νεφέλη Αναστασίου, Ρεβέκκα Χρ. Καννάουρου, άγνωστη, άγνωστη.
3η σειρά: άγνωστος, Θεοφάνης Κοντός, Mustafa, Ανδρέας Παντελή, Ανδρέας Σεραφείδης (γραμματέας), πίσω με καπέλο άγνωστος.

Collection


Αναγνωρίζονται [από αριστερά]: Ελένη Ιωάννου/Αγ. Ερμόλαος, ..., Δήμητρα Γεωργίου, Γιαννάκης Γεωργίου/Πλάτρες, Ανδρέας Μόρνης, καθήμενη η ...

Collection


Αναγνωρίζονται από αριστερά, 1η σειρά: Δήμητρα Γεωργίου, Sister Έλλη, Τurcan Αziz, Sister Νίκη, Ελένη Πίττα.
2η σειρά: ..., ..., Πόπη Ιωάννου/Άγ. Ερμόλαος, Ελένη Ιωάννου/Αγ. Ερμόλαος, Ευτυχία.../Ευρύχου

Collection


Επιστάτες και εργάτες κατά το τελευταίο στάδιο ανέγερσης του Κτιρίου διαμονής των νοσοκόμων στο Σανατόριο Κυπερούντας.
Διακρίνονται από αριστερά:
1η σειρά κάτω καθήμενοι: Κυριακού Γιαννή Κυπρή Πετεινού, ξένη, Επιστάτης Λοίζος/Ευρύχου, Μιχαήλ Σάββα, ξένος, πίσω Χρ. Καννάουρος, Θεόδωρος Κ. Μικέλλη, Ευτυχής Σάββα, Αχιλλέας Κυριάκου Μ. Χατζηχαραλάμπους, δυο ξένοι.
2η σειρά: Αγάθη Γ. Αλλαγιώτη, Μιλού Κωνσταντή Ππαλάζη, Θεοδώρα Λούκα, Παναγιώτα Πισσαρίδη, Σάββας Πισσαρίδης, άγνωστο αγόρι.
3η σειρά: Στυλλού Ι. Κωμοδρόμου, Αθηνά Γιαννή Καπιτάνου, Ανδρέας Μ. Μουστακάς-Κέρμετης, Κωστής Σάββα Ι. Ππαλάζη- Ζαφτιές, Χρυσόστομος Γ. Πουκούρης, Κωστής Χρ. Κουππής, μαστρε-Αντώνης Σάββα, 3 άγνωστοι ξένοι, Αντωνής Χατζηχριστοδούλου, ξένος, Πιφάνης Σάββα, ξένος
4η σειρά: Μαρία Κωστή Πουργούρη-Στρακόττου, Χριστίνα Κυρ. Πίττα-Θ. Μικέλλη, Ελένη-Λούλα Σ. Πισσαρίδη, Σάββας Κωνσταντή Ππαλάζη, ξένος, άγνωστοι ξένοι.
5η σειρά: 6 ξένοι, νεαρός Βασίλης Κ. Βασιλειάδης, Λευτέρης Κουτσόφτας;, άγνωστοι-ξένοι

Collection