Αψίδα

Browse Items (62 total)

Το Σανατόριο Κυπερούντας από την αρχή της λειτουργίας του αποτέλεσε πηγή εργοδότησης πολλών κατοίκων της Κυπερούντας. Αναγνωρίζονται…

Κτίστηκε περί το 1944 σε δασώδη περιοχή παρά την τοποθεσία Χρυσόβρυση, για ταφή των νεκρών που απέθεναν στο Σανατόριο και ήταν αζήτητοι…

Η οικία κτίστηκε το 1947 από τους Αρχιτέκτονες-Εργολάβους 'Αδελφοί Μιχαηλίδη' και αποτελεί μέρος του γενικότερου κτηρίου του προσωπικού

Αναγνωρίζονται με βεβαιότητα από Μελανθία Αναστασίου- Πάτσαλου
(από αριστερά) 1η σειρά: Χριστίνα Αναστασίου, sister Νίκη, Δρ Ιωσήφ…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2