Αψίδα

Browse Items (18 total)

  • Date is exactly "Second half of the 20th century

    "

Μετάλλια Μελών της Αστυνομίας,τα οποία είχαν παραχωρηθεί σε μέλη της Αστυνομίας για τις καλές τους Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της…

Σήμα Πηλικίου Χωροφυλακής. Το 1960 με βάση τις πρόνοιες του Συντάγματος, ιδρύθηκαν στην Κύπρο δύο Σώματα Ασφάλειας. Το Σώμα της Αστυνομίας,…

Η Αφίσα αυτή τοποθετείτο στους Αστυνομικούς Σταθμούς για ενημέρωση των μελών της Δύναμης σχετικά με τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ που…

Το συγκεκριμένο μηχάνημα παραγωγής ήχου χρησιμοποιείτο στη Φιλαρμονική της Αστυνομίας κατά το 1960-1970.

Πρόκειται για στολή Αξιωματικού και ΑστυνομικούΧρονολογείται μεταξύ 1930-1955.

Ομοιώματα όπλων που βρίσκονται στο Μουσείο Αστυνομίας. Χρονολογείται μεταξύ 1960-1970

Τα συγκεκριμένα κράνη είναι κατασκευασμένα από φελλό και σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα δεν παρέχουν καμία ασφάλεια στους…

Χρησιμοποιήθηκαν από την Αποικιακή κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ για να τυπώνουν σε φυλλάδια και μικρά βιβλιάρια τα…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2