Μέλη της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας. Η φωτογραφία λήφθηκε στο Αρχηγείο Αστυνομίας.Χρονολογείται μεταξύ 1980-1985.

Collection


Το συγκεκριμένο μηχάνημα παραγωγής ήχου χρησιμοποιείτο στη Φιλαρμονική της Αστυνομίας κατά το 1960-1970.

Collection


Υφασμάτινα σήματα αναλόγιου που χρησιμοποιήθηκαν από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Αστυνομίας κατά την Αγγλοκρατία.Περίοδος 1930-1960

Collection


Γάντια τυμπανιστή που χρησιμοποιήθηκαν από μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Αστυνομίας. Χρολογούνται κατά τη δεκαετία του 1950.

Collection