Αψίδα

Browse Items (6 total)

  • Creator is exactly "

    Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Γεωργίας – Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου"

Εργαλείο για τη συγκέντρωση των αλωνισμένων σιτηρών στο αλώνι και τη δημιουργία σωρού, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία του ανεμίσματος.

Ορθογώνιος σάκος, κατασκευασμένος από τρία κομμάτια υφάσματος, που αναδιπλώνονται στη μία μακριά πλευρά του αντικειμένου και…

Ξύλινο. ορθογωνιο εργαλείο με διχάλα στο ένα άκρο. Πρόκειται για οικιακό, βοηθητικό εργαλείο, όπου στο διχαλωτό τμήμα του, ο χρήστης…

Στρογγυλό κόσκινο με μεταλλική, διάτρητη μεμβράνη, με μεγάλες οπές και ξύλινο πλαϊνό γυράρι. Η λαμαρίνα κάμπτεται ελαφρώς προς τα πάνω…

Μεταλλικό έλασμα με πεπλατυσμένες άκρες στο κάτω μισό, που κάμπτονται δημιουργώντας κοιλότητα εσωτερικά. Το άνω άκρο του ελάσματος…

Ξύλινο οδοντωτό φτυάρι το οποίο αποτελείται από δύο τμήματα, την κυκλικής διατομής μακριά λαβή και το κυρίως φτυάρι το οποίο είναι…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2