Αψίδα

Browse Items (62 total)

Το χωριό Φοινί ανέπτυξε μια ξεχωριστή και μεγάλη παράδοση στη κατασκευή της παραδοσιακής «ΒΟΥΡΚΑΣ», η ιστορία της οποίας χάνεται μέσα…

Μικρό καλάθι κατασκευασμένο από λεπτές λωρίδες καλαμιού (λιμιά), με, επίπεδη, σπειροειδή βάση και έντονο περιχείλωμα σε σχήμα στεφανιού,…

Ζεύγος κοφινιών κατασκευασμένα από λεπτές λωρίδες καλαμιού (λιμιά), με ιδιαίτερα επίμηκες, σχεδόν κυλινδρικό σώμα και ορθογώνιο άνοιγμα…

Το αντικείμενο είναι κατασκευασμένο από καλάμι και κλαδιά θαμνώδους φυτού ή δέντρου. Το αντικείμενο χρησιμοποιείται για την μεταφορά …

Είδος καλαθιού κατασκευασμένο από «ποκαλάμι», δηλαδή το τελευταίο στέλεχος του σταχυού. Το αντικείμενο χρησιμοποιείται για την…

Το αντικείμενο αποτελείται από τέσσερα σχεδόν όμοια κομμάτια τα οποία είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από κλαδιά θαμνώδους φυτού ή…

Κοφίνι κατασκευασμένο από λεπτές λωρίδες καλαμιού (λιμιά), με ιδιαίτερα επίμηκες, σχεδόν κυλινδρικό σώμα και ορθογώνιο άνοιγμα…

Το αντικείμενο είναι φτιαγμένο εξολοκλήρου από κλαδιά θαμνώδους φυτού ή δέντρου. Το αντικείμενο χρησιμοποιείται για την μεταφορά …

Διπλό καλάθι, κατασκευασμένο από λεπτά στελέχη καλαμοειδούς φυτού, με ανοιχτές παρειές και ενιαίο, ωοειδές, ελάχιστα πιεσμένο στο μέσον,…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2