Αψίδα

Υνί

Dublin Core

Title

Υνί

Description

Μεταλλικό έλασμα με πεπλατυσμένες άκρες στο κάτω μισό, που κάμπτονται δημιουργώντας κοιλότητα εσωτερικά. Το άνω άκρο του ελάσματος είναι επίπεδο στη μια πλευρά ενώ στην άλλη κυρτό, με στενή καμπύλη απόληξη. Στο μέσο περίπου της μιας πλευράς υπάρχει δυσδιάκριτο σφράγισμα πιθανόν με τα γράμματα ΓΚ. Το υνί προσαρμόζεται πάνω στη βάση του ξύλινου αρότρου, για τη διάνοιξη της αυλακιάς στο όργωμα.

Source

Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Department of Agriculture – Cyprus Rural Museum


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Γεωργίας – Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Publisher

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Rights

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Format

JPG

Language

EL, EN

Type

Identifier

MKY4187

Coverage

35.138873, 33.396045

Files

Citation

Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Department of Agriculture – Cyprus Rural Museum and Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Γεωργίας – Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου, “Υνί ,” Αψίδα, accessed May 28, 2024, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/13157.