Αψίδα

Browse Items (114 total)

Φτυάρι εξολοκλήρου ξύλινο που αποτελείται από δύο κομμάτια, κυκλικής διατομής λαβή και το κυρίως φτυάρι το οποίο είναι μία ορθογώνια…

Χειροποίητο φτυάρι κατασκευασμένο ολόκληρο από ένα κομμάτι ξύλο με μακριά λαβή κυκλικής διατομής. Το κυρίως φτυάρι είναι ορθογώνιο που…

Χειροποίητο φτυάρι κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ξύλο και αποτελείται από δύο κομμάτια. Το πάνω μέρος η μακριά λαβή του φτυαριού…

Φτυάρι εξολοκλήρου ξύλινο που αποτελείται από δύο κομμάτια, την κυκλικής διατομής μακριά λαβή και το κυρίως φτυάρι το οποίο είναι…

Χειροποίητο φτυάρι κατασκευασμένο ολόκληρο από ένα κομμάτι ξύλο. Το πάχος της λαβής αυξάνεται καθ’ ύψος. Το κυρίως φτυάρι είναι…

Χειροποίητο φτυάρι κατασκευασμένο ολόκληρο από ένα κομμάτι ξύλο, με αδρά δουλεμένες επιφάνειες. Το κυρίως φτυάρι είναι ορθογώνιο με…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2