Αψίδα

Browse Items (431 total)

  • Subject is exactly "Agriculture--Cyprus--History"

Σεμινάριο για την άρδευση στη Τεχνική Σχολή Λευκωσίας 20-24 Νοεμβρίου, 1962. Επίσκεψη στο γεωργικό γυμνασιο Μόρφου.

Σεμινάριο για την άρδευση στη Τεχνική Σχολή Λευκωσίας 20-24 Νοεμβρίου, 1962. Επίσκεψη στο γεωργικό γυμνασιο Μόρφου.

Σεμινάριο για την άρδευση στη Τεχνική Σχολή Λευκωσίας 20-24 Νοεμβρίου, 1962. Επίσκεψη στο γεωργικό γυμνασιο Μόρφου.

Σεμινάριο για την άρδευση στη Τεχνική Σχολή Λευκωσίας 20-24 Νοεμβρίου, 1962. Επίσκεψη στο Γεωργικό Γυμνάσιο Μόρφου.

Μικρός ψεκαστήρας μπρούντζινος με ντεπόζιτο. Στην μπροστινή πλευρά του ντεπόζιτου υπάρχει σε σχήμα ελλειψοειδούς κύκλου μετάλλιο με…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2