Αψίδα

Ψεκαστήρας εντομοκτόνου

Dublin Core

Title

Ψεκαστήρας εντομοκτόνου

Description

Μικρός ψεκαστήρας μπρούντζινος με ντεπόζιτο. Στην μπροστινή πλευρά του ντεπόζιτου υπάρχει σε σχήμα ελλειψοειδούς κύκλου μετάλλιο με ταινία, στο οποίο αναγράφονται εμπίεστα τα στοιχεία, RECISTERED TRADEMARK και THE FOUR OAKS ενώ τις προτάσεις χωρίζουν τέσσερις μάλλον βαλανιδιές. Χρησίμευε στην εκτέλεση γεωργικών εργασιών, ψεκασμός εντομοκτόνου άλλα ίσως και για οικιακή χρήση. Απο την Κυβερνητική Έπαυλη Αθαλάσσας.

Source

Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Department of Agriculture – Cyprus Rural Museum
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Γεωργίας – Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Publisher

Library of Cyprus University of Technology

Digital Heritage Research Lab Cyprus University of Technology.

Rights

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού

Format

JPG

Type

Identifier

ΜΚΥ44286

Coverage

35.138875, 33.396045

Files

Citation

Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Department of Agriculture – Cyprus Rural Museum and Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Γεωργίας – Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου, “Ψεκαστήρας εντομοκτόνου ,” Αψίδα, accessed February 29, 2024, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/24704.