Αψίδα

Browse Items (421 total)

  • Creator is exactly "Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Department of Agriculture – Cyprus Rural Museum"

Μικρός ψεκαστήρας μπρούντζινος με ντεπόζιτο. Στην μπροστινή πλευρά του ντεπόζιτου υπάρχει σε σχήμα ελλειψοειδούς κύκλου μετάλλιο με…

Το αντικείμενο προσαρμόζεται στο μέσο του ζυγού και από αυτό διέρχεται και στερεώνεται στο άκρο του αρότρου. Προσδένεται στο ζυγό με…

Το αντικείμενο προσαρμόζεται στο μέσο του ζυγού και από αυτό διέρχεται και στερεώνεται στο άκρο του αρότρου. Προσδένεται στο ζυγό με…

Το αντικείμενο προσαρμόζεται στο μέσο του ζυγού και από αυτό διέρχεται και στερεώνεται στο άκρο του αρότρου. Προσδένεται στο ζυγό με…

Μακρύ σανίδι με χειρολαβή στο κέντρο, όπου χρησίμευε στην διαδικασία του αλωνίσματος. Με αυτό μαζεύουν το «μάλαμα» από το αλώνι για να…

Εργαλείο για τη συγκέντρωση των αλωνισμένων σιτηρών στο αλώνι και τη δημιουργία σωρού, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία του ανεμίσματος.

Ορθογώνιος διπλός σάκος φτιαγμένος από ένα μακρύ ύφασμα, κατασκευασμένο φυτικό υλικό. Το τοποθετούσαν στη ράχη των γαϊδουριών ή…

Ορθογώνιος σάκος φτιαγμένος από ένα μακρύ ύφασμα, κατασκευασμένο από φυτικό υλικό. Είναι σακί μικρότερου μεγέθους που τοποθετούνταν…

Ορθογώνιος διπλός σάκος φτιαγμένος από ένα μακρύ ύφασμα, κατασκευασμένο από φυτικό υλικό. Το ύφασμα διπλώνεται όμοια και στις δυο…

Ορθογώνιος διπλός σάκος φτιαγμένος από ένα μακρύ ύφασμα, κατασκευασμένο από φυτικό υλικό. Το ύφασμα διπλώνεται όμοια και στις δυο…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2