Αψίδα

Σανίδι του σωρού

Dublin Core

Title

Σανίδι του σωρού

Description

Εργαλείο για τη συγκέντρωση των αλωνισμένων σιτηρών στο αλώνι και τη δημιουργία σωρού, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία του ανεμίσματος.

Source

Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Department of Agriculture – Cyprus Rural Museum
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Γεωργίας – Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Publisher

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab Cyprus University of Technology

Contributor

Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Department of Agriculture
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Γεωργίας

Rights

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού

Format

JPG

Type

Identifier

MKY7690

Coverage

35.138873.33.396045

Files

Citation

Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Department of Agriculture – Cyprus Rural Museum and Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Γεωργίας – Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου, “Σανίδι του σωρού,” Αψίδα, accessed May 28, 2024, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/21986.