Αψίδα

Σανίδι του σωρού

Dublin Core

Title

Σανίδι του σωρού

Description

Μακρύ σανίδι με χειρολαβή στο κέντρο, όπου χρησίμευε στην διαδικασία του αλωνίσματος. Με αυτό μαζεύουν το «μάλαμα» από το αλώνι για να αρχίσει το λίχνισμα.

Source

Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Department of Agriculture – Cyprus Rural Museum
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Γεωργίας – Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Publisher

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab Cyprus University of Technology

Rights

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού

Format

JPG

Type

Identifier

MKY8591

Coverage

35.138873.33.396045

Files

Citation

Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Department of Agriculture – Cyprus Rural Museum and Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Γεωργίας – Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου, “Σανίδι του σωρού,” Αψίδα, accessed April 19, 2024, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/21987.