Αψίδα

Μισταρκός

Dublin Core

Title

Μισταρκός

Description

Ξύλινο. ορθογωνιο εργαλείο με διχάλα στο ένα άκρο. Πρόκειται για οικιακό, βοηθητικό εργαλείο, όπου στο διχαλωτό τμήμα του, ο χρήστης τοποθετούσε την μπότα για να την βγάλει. Απο το χωριό Μοσφυλωτή.

Source

Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Department of Agriculture – Cyprus Rural Museum
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Γεωργίας – Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Publisher

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Rights

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Format

JPG

Language

EL, EN

Type

Identifier

MKY4888

Coverage

35.138873, 33.396045

Files

Citation

Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Department of Agriculture – Cyprus Rural Museum and Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Γεωργίας – Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου, “Μισταρκός,” Αψίδα, accessed May 28, 2024, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/18268.