Αψίδα

Αρβάλι

Dublin Core

Title

Αρβάλι

Description

Στρογγυλό κόσκινο με μεταλλική, διάτρητη μεμβράνη, με μεγάλες οπές και ξύλινο πλαϊνό γυράρι. Η λαμαρίνα κάμπτεται ελαφρώς προς τα πάνω στην άκρη και πατά σε μια χαμηλή ταινία, επίσης μεταλλική, στερεωμένη με λεπτά καρφιά στην εξωτερική πλευρά του ξύλου. Η ταινία αποτελείται από δύο τμήματα συγκολλημένα. Τα καρφιά αγκιστρώνουν στην εσωτερική πλευρά του ξύλου. Τα κόσκινα κατασκεύαζαν οι «μάντη(δ)ες» (χαλκωματάδες). Αποτελεί εργαλείο για τον καθαρισμό των σιτηρών με μεγάλες οπές, ώστε να περνούν οι σπόροι και να μένουν οι πέτρες και άλλες ακαθαρσίες. Ίσως χρησίμευε για τον καθαρισμό του σιταριού, καθώς οι οπές του είναι μικρότερες από αυτές του κόσκινου για κριθάρι και για άχυρο. Στην Κύπρο η εργασία αυτή ήταν αποκλειστικά γυναικεία.

Source

Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Department of Agriculture – Cyprus Rural Museum


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Γεωργίας – Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Publisher

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Rights

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Format

JPG

Language

EL, EN

Type

Identifier

MKY17390

Coverage

35.138873, 33.396045

Files

Citation

Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Department of Agriculture – Cyprus Rural Museum and Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Γεωργίας – Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου, “Αρβάλι,” Αψίδα, accessed May 28, 2024, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/13827.