Αψίδα

Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό Αρχείο Δεκαετίας 1980

Dublin Core

Title

Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό Αρχείο Δεκαετίας 1980

Items in the Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό Αρχείο Δεκαετίας 1980 Collection

Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής του Αγρού, δεκαετία 1980

Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής του Αγρού, δεκαετία 1980

Ο Διευθυντής της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κ. Δώρος Θεοδούλου μαζί με τους Βοηθούς Διευθυντές.

Στιγμιότυπο από κοινωνική εκδήλωση μελών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής. Στη φωτογραφία διακρίνεται ο διευθυντής της Απεητείου…

Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής του Αγρού, δεκαετία 1980

Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής του Αγρού, δεκαετία 1980

Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής του Αγρού, δεκαετία 1980

Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής του Αγρού, δεκαετία 1980

Collection Tree