Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό Αρχείο Δεκαετίας 1980
123 items in collectionΑναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Ο Διευθυντής της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κ. Δώρος Θεοδούλου μαζί με τους Βοηθούς Διευθυντές.


Στιγμιότυπο από κοινωνική εκδήλωση μελών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής