Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 1986-1987
38 items in collectionΣτιγμιότυπο από εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή


Στιγμιότυπο από εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή


Στιγμιότυπο από εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή


Αναμνηστικό Δίπλωμα του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου


Αγιασμός της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Μαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής σε αγώνες στίβου


Λαογραφική Έκθεση Τέχνης Πιτσιλιάς


Λαογραφική έκθεση Πιτσιλιάς της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής