Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 1984-1985
64 items in collectionΑναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές του τμήματος Α3 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές του τμήματος A2 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές του τμήματος A1 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές του τμήματος Β3 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές του τμήματος B2 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές του τμήματος B1 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές του τμήματος Γ3 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής,


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές του τμήματος Γ2 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής