Αψίδα

Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 1984-1985

Dublin Core

Title

Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 1984-1985

Items in the Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 1984-1985 Collection

Μαθητές του τμήματος Α3 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη σχολική χρονιά 1984-1985.

Μαθητές του τμήματος A2 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη σχολική χρονιά 1984-1985.

Μαθητές του τμήματος A1 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη σχολική χρονιά 1984-1985.

Μαθητές του τμήματος Β3 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη σχολική χρονιά 1984-1985.

Μαθητές του τμήματος B2 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη σχολική χρονιά 1984-1985.

Μαθητές του τμήματος B1 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη σχολική χρονιά 1984-1985.

Μαθητές του τμήματος Γ3 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη σχολική χρονιά 1984-1985.

Μαθητές του τμήματος Γ2 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη σχολική χρονιά 1984-1985.

Collection Tree