Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 1985-1986
114 items in collectionΕνδοσχολική εορτή στην Απεήτειο Ανωτερά Σχολή


Σχολική φωτογραφία της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Στιγμιότυπο απο ενδοσχολική εκδήλωση της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Σχολική παρέλαση της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Σχολική παρέλαση της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Μεσημεριανό γεύμα των καθηγητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Στιγμιότυπο από την τελική εορτή της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Στιγμιότυπο από την τελική εορτή της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής