Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 1987-1988
49 items in collectionXριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Xριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Xριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Xριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Xριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Xριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Μαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής σε ενδοσχολικό εορτασμό Εθνικής Επετείου


Μαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής σε ενδοσχολικό εορτασμό Εθνικής Επετείου