Αψίδα

Browse Items (49 total)

  • Collection: Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 1987-1988

Μαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής σε ενδοσχολικό εορτασμό Εθνικής Επετείου, σχολική χρονιά 1987-1988. Σκηνή από θεατρική παράσταση.

Μαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής σε ενδοσχολικό εορτασμό Εθνικής Επετείου, σχολική χρονιά 1987-1988. Στη φωτογραφία διακρίνεται η…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2