Αψίδα

Browse Items (49 total)

  • Collection: Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 1987-1988

Αγιασμός κατά την έναρξη των μαθημάτων στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή, κατά τη σχολική χρονιά 1987-1988.

Μαθητές της Δ΄τάξης της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής με τους διδάσκοντες καθηγητές, σχολική χρονιά 1987-1988.

Μαθητές της Ε΄τάξης της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής με τους διδάσκοντες καθηγητές, σχολική χρονιά 1987-1988.

Μαθητές του τμήματος A' της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, μαζί με τον διευθυντή του σχολείου κ. Αντώνη Κουδουνά και τη φιλόλογο τους κ. Αίγλη…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2