Αψίδα

Browse Items (49 total)

  • Collection: Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 1987-1988

Αγιασμός κατά την έναρξη των μαθημάτων στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή, κατά τη σχολική χρονιά 1987-1988.

Στιγμιότυπο από τον αγιασμό κατά την έναρξη των μαθημάτων της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, σχολική χρονιά 1987-1988.

Στιγμιότυπο από ομιλία κατά τον αγιασμό στην έναρξη των μαθημάτων της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, σχολική χρονιά 1987-1988.

Χορωδία της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής στον αγιασμό με την έναρξη των μαθημάτων κατά της σχολικής χρονιάς 1987-1988.

Μαθητές και προσκεκλημένοι παρακολουθούν τον αγιασμό και τις εκδηλώσεις για την έναρξη των μαθημάτων, κατά την σχολική χρονιά 1987-1988.

Ομιλία κατά τον αγιασμό της έναρξης των μαθημάτων της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής της σχολικής χρονιάς 1987-1988.

Ομιλία κατά τον αγιασμό της έναρξης των μαθημάτων της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής της σχολικής χρονιάς 1987-1988.

Ομιλία κατά τον αγιασμό της έναρξης των μαθημάτων της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής της σχολικής χρονιάς 1987-1988.

Ομιλία κατά τον αγιασμό της έναρξης των μαθημάτων της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής της σχολικής χρονιάς 1987-1988.

Μαθητές και προσκεκλημένοι παρακολουθούν τον αγιασμό και τις εκδηλώσεις για την έναρξη των μαθημάτων, κατά την σχολική χρονιά 1987-1988.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2