Παραδοσιακοί κυπριακοί χοροί. Στιγμιότυπο από το 5ο Φεστιβάλ Τριανταφύλλου στον Αγρό, 2011.

Collection


Στιγμιότυπο από το 5ο Φεστιβάλ Τριανταφύλλου στον Αγρό 2011: Έκθεση παραδοσιακών προϊόντων.

Collection


Στιγμιότυπο από το 5ο Φεστιβάλ Τριανταφύλλου στον Αγρό 2011: Έκθεση παραδοσιακών προϊόντων. Γυναίκες με τη παρδοσιακή κυπριακή στολή παρασκευάζουν παλουζέ.

Collection


Στιγμιότυπο από το 5ο Φεστιβάλ Τριανταφύλλου στον Αγρό 2011: Έκθεση παραδοσιακών προιώντων και άλλων εκθεμάτων. Στη φωτογραφία διακρίνεται γυναίκα από τον Αγρό να υφαίνει (βούφα).

Collection


Στιγμιότυπο από το 5ο Φεστιβάλ Τριανταφύλλου στον Αγρό 2011: Έκθεση παραδοσιακών προϊόντων.

Collection