Αψίδα

Browse Items (159 total)

Στιγμιότυπο από το χορευτικό συγκρότημα "Οι βρακοφόροι" στην Καβάλα.

Στιγμιότυπο από το χορευτικό συγκρότημα "Οι βρακοφόροι" στην Καβάλα.

Στιγμιότυπο από το χορευτικό συγκρότημα "Οι βρακοφόροι" στην Καβάλα.

Στιγμιότυπο από το χορευτικό συγκρότημα "Οι βρακοφόροι" στην Καβάλα.

Παραδοσιακοί κυπριακοί χοροί. Στιγμιότυπο από το 5ο Φεστιβάλ Τριανταφύλλου στον Αγρό, 2011.

Εκδήλωση με κυπριακούς χορούς για την αποκατάσταση των ηλιακών της εκκλησίας του Αγίου Χαράλαμπους, εν παρουσία πρεσβευτών και άλλων…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2