Παραδοσιακοί κυπριακοί χοροί. Στιγμιότυπο από το 5ο Φεστιβάλ Τριανταφύλλου στον Αγρό, 2011.

Collection