Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ 1984-1987
64 items in collectionΣτιγμιότυπο από εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή


Μαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Στιγμιότυπο από εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή


Στιγμιότυπο από εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή


Μαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής εξερευνούν τη φύση


Στιγμιότυπο από εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή


Στιγμιότυπο από εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή


Στιγμιότυπο από εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή