Αψίδα

Browse Items (8 total)

  • Date is exactly "1914"

Ο ναός κτίστηκε το 1914, πιθανώς στη θέση προγενέστερου ναού αφιερωμένου στον τοπικό άγιο Ειρηνικό. Ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης…

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου βρίσκεται στη Παναγία της Χρυσολοφίτισσας στη Λόφου. Είναι έργο του Μανώλη Παπάρο 1994 και δωρεά του Αντρέα…

Photograph of the Girls' school of Lofou at the school period of 1914-1915. In the middle the teacher Maria A. Georgiadou. She first started working as a teacher in Lofou on 1915 till 1927. She was born in Agios Theodoros Pitsilias and her family…

Η εκκλησία είναι κτισμένη σε επίπεδο τεμάχιο στον παραδοσιακό πυρήνα του χωριού Κοιλάνι. Το τεμάχιο εφάπτεται σε δρόμους στη βόρεια,…

Στεγάζεται σε παλία οικία του 1914 η οποία έχει αναπαλαιωθεί και κηρυχθεί σε μνημείο Β΄Πίνακα. Χρησιμοποιήται για…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2