Ο ναός κτίστηκε το 1914, πιθανώς στη θέση προγενέστερου ναού αφιερωμένου στον τοπικό άγιο Ειρηνικό. Ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης δρομικής βασιλικής και καλύπτεται από οξυκόρυφη καμάρα με δύο ενισχυτικά τόξα. Μετά το 1974 ο ναός βεβηλώθηκε και μετατράπηκε σε «πολιτιστικό κέντρο».

Collection